Gudresnis už kitus

Taisyklės: Matysi du pasirinkimus ir turėsi pasakyti, kuris iš jų atsirado anksčiau. Spėjimui turėsi 15s ir per žaidimą galėsi suklysti 3 kartus.
Rekordas: 22 Autorius: Francisca