Daily names

December 6 names of the day:

🌎 Worldwide: Abel, Beckie, Becky, Reba, Rebeca, Rebecca, Rebekah
🇳🇴 Norway: Nikolai, Nils
🇸🇪 Sweden: Niklas, Nikolaus
🇫🇮 Finnland: Niilo, Niklas, Niko
🇩🇰 Danmark: Nikolaus
🇫🇴 Faroe Islands: Niklas, Nikolaus
🇪🇪 Estonia: Klaus, Laas, Laus, Nigul, Nigulas, Niilas, Niilo, Nikolai, Nils
🇱🇹 Lithuania: Bilmantas, Mikalojus, Norvydė
🇱🇻 Latvia: Klavs, Niklavs, Nikolajs
🇵🇱 Poland: Dionizja, Emilian, Jarema, Jarogniew, Mikołaj
🇭🇷 Croatia: Nikica, Niko, Nikola, Nikša, Vladimir

Worldwide daily names for Norway, Sweden, Finnland, Danmark, Faroe Islands, Estonia, Lithuania, Latvia, Poland, Croatia


Active discussions

© 2019 www.horozo.lt