ISTJ Stiprybės


ISTJ Stiprybės

Sąžiningas ir tiesmukiškas - Sąžiningumas yra esminė ISTJ vertybė. Emocinės manipuliacijos, melas, bandymai susukti smegenis visiškai nejaudina ISTJ ir jie tai lengvai atpažįsta. Jie įprastai nemeluoja sau, gyvena tikrovėje, bendrauja aiškiai ir sąžiningai

Stiprios valios ir pareigingas - ISTJ yra sąžiningi ne tik bendraudami, bet ir dirbdami. Jie nebijo sunkiai dirbti, ryžtingai siekia savo tikslo, moka sutelkti dėmesį. ISTJ asmenybės tipą turintys yra žodžio žmonės, stengiasi visada atlikti savo įsipareigojimus ir padaro tai laiku

Labai atsakingas - ISTJ žmonėms žodis yra pažadas, o pažadas jiems reiškia viską. Jie geriau miegos ant žemės ar vargs papildomas valandas, bet būtinai laiku pateiks rezultatus, kuriuos buvo pažadėjęs. Tai labai lojalūs žmonės, kurie yra atsidavę tiek savo aplinkos žmonėms, tiek organizacijoms, kurioms priklauso

Ramus ir praktiškas - ISTJ neištęsėtų nė vieno pažado, jei prarastų santūrumą. Jie žemiški ir priima racionalius sprendimus. Jie stengiasi atsižvelgti į kitų nuomonę ir pageidavimus, individualumą, tačiau priimdami sprendimus atsižvelgia į efektyvumą, o ne empatiją ar simpatijas. Jie reiklūs sau ir kitiems, todėl priima kritiką ir jei reikia, išsako ją kitiems

Veiklus ir atsakingas už proceso eigą - Pagrindinis bet kurio ISTJ tikslas yra veiksmingai vykdyti tai, ką pasirinko. Jie tiki, kad veikla bus atlikta maksimaliai gerai ir efektyviai, jei visi dalyvaujantys procese, suvoks, ką tiksliai daro ir kodėl. Įvairūs neaiškumai, dviprasmybės, atidėliojai ar žmonės, kurie nesilaiko taisyklių ir susitarimo, jų akyse krenta ir jie tokių žmonių netoleruoja. ISTJ žmonėms svarbi struktūra ir taisyklės. Jie vengia chaoso, kad neįvyktų nenumatytų nesėkmių ar nespėtų darbų atlikti laiku.

Visų galų meistras - Panašiai kaip analitikai (NT), ISTJ vertina žinias ir patirtį, nors daugiau dėmesio skiria faktams ir statistikai, o ne sąvokoms ir pagrindiniams principams. Tai leidžia ISTJ išlikti lankstiems ir prisitaikyti įvairiose situacijose, sugebant pritaikyti turimą informaciją įvairiose sudėtingose situacijose